Sunday, September 24, 2017


By Ngày Quc Khánh Vui V (Thưng)
Kiên trì hc hết by ngày, cui cùng k ngh Quc Khánh dài hn cũng đã ti. By gi trong hm phi nói là vô cùng náo nhit, đám tr trong xóm chy hết ra ngoài, hò hét inh i, ngưi đi nhà bà con bn bè chơi cũng nhiu, bên ngoài đu hm đu xe cht hết.

September 24, 2017 Viên Viên

By Ngày Quc Khánh Vui V (Thưng)
Kiên trì hc hết by ngày, cui cùng k ngh Quc Khánh dài hn cũng đã ti. By gi trong hm phi nói là vô cùng náo nhit, đám tr trong xóm chy hết ra ngoài, hò hét inh i, ngưi đi nhà bà con bn bè chơi cũng nhiu, bên ngoài đu hm đu xe cht hết.

Wednesday, August 30, 2017
Tối đó năm người ăn tiệc chúc mừng, Bạch Mỹ Tiên hầm một nồi xương thật to, sau khi múc canh cho mọi người xong lại gắp thêm một khúc xương cho cậu, nói: "Ăn gì bổ đó, gặm xương sẽ giúp xương rắn chắc hơn."

August 30, 2017 Viên ViênTối đó năm người ăn tiệc chúc mừng, Bạch Mỹ Tiên hầm một nồi xương thật to, sau khi múc canh cho mọi người xong lại gắp thêm một khúc xương cho cậu, nói: "Ăn gì bổ đó, gặm xương sẽ giúp xương rắn chắc hơn."

Monday, August 28, 2017


Vô Đề

Bạch Mỹ Tiên làm một bàn thức ăn nhưng chỉ thấy mình Doãn Thiên Dương đi vào. Cách lớp thủy tinh nhà bếp cô nhìn ra ngoài, thấy Nhiếp Duy Sơn còn đứng ở cửa chính, cô gọi: "Tiểu Sơn đứng ngơ gì ngoài đó thế, mau đi rửa tay còn ăn cơm."

August 28, 2017 Viên Viên

Vô Đề

Bạch Mỹ Tiên làm một bàn thức ăn nhưng chỉ thấy mình Doãn Thiên Dương đi vào. Cách lớp thủy tinh nhà bếp cô nhìn ra ngoài, thấy Nhiếp Duy Sơn còn đứng ở cửa chính, cô gọi: "Tiểu Sơn đứng ngơ gì ngoài đó thế, mau đi rửa tay còn ăn cơm."

Sunday, August 27, 2017
Quyết đnh xong ri thì báo vi Tn Trin, d đnh chn mt ngày nào đó đ làm sát hch. Mà nói là sát hch ch tht ra là kim tra th lc, đ khó cũng không cao, bi vì khu hiu chiêu sinh ca trưng chính là luyn không khó, cái khó là có th kiên trì ni hay không.

August 27, 2017 Viên ViênQuyết đnh xong ri thì báo vi Tn Trin, d đnh chn mt ngày nào đó đ làm sát hch. Mà nói là sát hch ch tht ra là kim tra th lc, đ khó cũng không cao, bi vì khu hiu chiêu sinh ca trưng chính là luyn không khó, cái khó là có th kiên trì ni hay không.

Tuesday, August 22, 2017


Tặng Cậu Một Gốc Cây
Nhiếp Phong đi rồi, tất cả lại khôi phục lại như trước đây. Chẳng qua Nhiếp Duy Sơn cứ âm trầm không biết là giấu tâm sự vào lòng rồi hay là đã xua đi hết.

August 22, 2017 Viên Viên

Tặng Cậu Một Gốc Cây
Nhiếp Phong đi rồi, tất cả lại khôi phục lại như trước đây. Chẳng qua Nhiếp Duy Sơn cứ âm trầm không biết là giấu tâm sự vào lòng rồi hay là đã xua đi hết.

Sunday, August 20, 2017

Kế bên trạm xe lửa có một tiệm McDonald, Nhiếp Duy Sơn đi tới cửa liếc một cái, sau đó lấy điện thoại ra gọi, vừa liên lạc được liền bảo: "Ra đi, về nhà thôi."

August 20, 2017 Viên Viên
Kế bên trạm xe lửa có một tiệm McDonald, Nhiếp Duy Sơn đi tới cửa liếc một cái, sau đó lấy điện thoại ra gọi, vừa liên lạc được liền bảo: "Ra đi, về nhà thôi."

Sunday, August 13, 2017


Trên Cây Có Con Khỉ (*)
Mấy ngày sau đó, Nhiếp Duy Sơn như người mất hồn. Giờ lịch sử bị gọi trả lời câu hỏi cũng ngơ ra không đáp, chuông vào học vang rồi vẫn còn đứng ở hành lang hóng gió, gởi tin nhắn bị bắt tại trận, cuối cùng bị phạt đứng ở cuối phòng học hai tiết tự học buổi tối.

August 13, 2017 Viên Viên

Trên Cây Có Con Khỉ (*)
Mấy ngày sau đó, Nhiếp Duy Sơn như người mất hồn. Giờ lịch sử bị gọi trả lời câu hỏi cũng ngơ ra không đáp, chuông vào học vang rồi vẫn còn đứng ở hành lang hóng gió, gởi tin nhắn bị bắt tại trận, cuối cùng bị phạt đứng ở cuối phòng học hai tiết tự học buổi tối.