Sunday, June 28, 2015

Posted by jinson on June 28, 2015 No comments

"Yêu đúng là ái tình, yêu sai là thanh xuân. Như vậy thì em sợ cái gì?"
------------------------------
Esperamos por ti para ser um Rei.
Categories:

0 comments:

Post a Comment