Tuesday, June 30, 2015

Posted by jinson on June 30, 2015 No comments
"Vốn dĩ có những việc có muốn trốn cũng không thoát...."

Cre fanart: 疯月轩

P/s: Bản dịch được trans tại https://www.facebook.com/kaiyuanvn/photos/pcb.1002160409824444/1002157606491391/?type=1&theater

------------------------------
Esperamos por ti para ser um Rei.

0 comments:

Post a Comment