Monday, June 29, 2015

Posted by jinson on June 29, 2015 No comments
"Chỉ là cúi xuống thật gần 
Rồi buộc lại sợi dây giày giùm cho một đôi chân…
Để biết mình đã không còn những phân vân
Khi cúi xuống vì một yêu thương đang có..."

(Nguyễn Phong Việt)

------------------------------
Esperamos por ti para ser um Rei.


Categories:

0 comments:

Post a Comment