Thursday, July 2, 2015

Posted by jinson on July 02, 2015 No comments
“Một ngày nào đó bạn sẽ gặp được một người như vậy, người đó làm cho mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt của bạn đều có ý nghĩa, người đó đối xử với bạn rất tốt, đem bạn trở thành điều quan trọng nhất trong sinh mạng người ấy.”

- Weibo - Dịch: Jinie Lynk - Nanie's -

------------------------------
Esperamos por ti para ser um Rei.


Categories:

0 comments:

Post a Comment