Tuesday, July 7, 2015

Posted by jinson on July 07, 2015 No comments
Hiểu thấu Vương Nguyên, chỉ có Vương Tuấn Khải và ngược lại nắm bắt được Vương Tuấn Khải cũng duy chỉ Vương Nguyên. 
Tình cảm này không phải là ngày một ngày hai mà được tích lũy trong quãng thời gian dài. Nên giữa họ có những việc chắc chắn sẽ ko ai có thể xen vào được.------------------------------
Esperamos por ti para ser um Rei.

Categories:

0 comments:

Post a Comment