Tên truyện: Ma Vương

Tác giả: Nguyệt Hạ Tang

Thể loại: Huyền huyễn, ma quái

Dịch: QT đại hiệp

Xếp chữ: Viên Viên Nhi, Thanh Hà, Zhou

Chỉnh sửa: Thanh Hà

Văn án:


Nhật ký trưởng thành của tiểu ma vật ở nông thôn.Mục lụcQuyển dẫn: Chuyến Phiêu Lưu Đích Thực Còn Chưa Bắt Đầu Đâu
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8

0 comments:

Post a Comment