Tên truyện: Trùng Sinh chi Khoát Nhiên

Tác giả: Duyên Hà Cố

Thể loại: Trùng sinh, sảng văn, ngọt, 1 x 1, HE

Dịch: QT đại hiệp

Xếp chữ: Viên Viên Nhi, Thanh Hà

Chỉnh sửa: Thanh Hà

Văn án:


Trên đời này luôn có những con người như thế, lúc đầu thế bài có thể xem như tốt, đánh đến cuối cùng lại thành thất bại thảm hại.

Sau khi mất đi rất nhiều thứ, Lâm Kinh Trập đã trở về năm mười tám tuổi, trước khi thi rớt Đại học.

Vào những năm thập niên 90, nền kinh tế đang trên đà phát triển, cơ hội đầu tư khắp nơi.

Nơi này thuộc về cậu, những năm tháng tốt nhất.


Câu chuyện nhỏ về trùng sinh luôn là những tiếc nuối đã qua và đáng để vãn hồi.


Mục lục


Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8

0 comments:

Post a Comment